استراتژی برند سروش

 
 
 
 
 
 

توصیف و بیان آرم تجاری:

این وظیفه مدیریت نام تجاریست که استراتژی تجارت را در فرم و شکل ظاهری آرم تجاری معنا دهد .

متخصصین سروش بر این باورند یک برند متعهد به ارائه ارزش است که مشتریان دریافت خواهند کرد، برای تبدیل شدن به یک نام تجاری موفق باید بر هر آن چه که به ارزش محصول می افزاید، کاملاً متمرکز شده و آن را به بهترین شکل ممکن اجرا نمایید

  • زماني كه يك علامت تجاري براي چند محصول متعدد به كار برده مي‌شود، به عنوان يك آرم تجاري خانوادگي شناخته مي‌شود
  •  وقتي كه تمامي محصولات يك شركت، هر كدام داراي نام تجاري مجزايي براي خود هستند، به آرم تجاري منفرد مشهور مي‌شودند
  •  زماني كه شركتي از يك آرم تجاري به همراه آرم تجاري ديگري كه پيش از اين به كار گرفته مي‌شده براي معرفي محصول و يا خط محصول جديدي استفاده كند، به يك اهرم تجاري مشهور مي‌‌شود.
  •  نام تجاري خود را بر روي آن محصولات قرار مي‌دهند كه به آن، آرم تجاري خصوصي مي‌گويند