اهداف سروش زیما

 

فعالیت و ارائه خدمات بایسته و شایسته به منظور ارتقای نظام مقدس ج . ا . ا

ارائه خدمات فرهنگی، هنری، رسانه ای، تبلیغاتی و بازرگانی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی.

ارائه خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ای بایسته و شایسته به منظور گسترش و ارتقای فرهنگ اسلامی - ایرانی

ارائه خدمات رسانه ای، تبلیغاتی و آموزشی بایسته و شایسته.

ارائه خدمات مشاوره ای بایسته و شایسته در حوزه رسانه، تبلیغات، برندینگ و بازرگانی.

توسعه و ارتقاء جایگاه کلیه برند هایی که با مجموعه سروش همکاری دارند.

ارائه خدمات علمی - آموزشی به منظور ارتقای تخصص و جایگاه مدیران و کارشناسان کشور در راستای تعالی و رشد

 

کمک به صنایع و تولیدات داخلی با بهترین و جدیدترین فنون اطلاع رسانی، رسانه، تبلیغات و برندینگ اثربخش.

ارتقای صنایع مختلف کشور در سطح برترین صنایع جهان با رویکرد آموزش، مشاوره و فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی بایسته و شایسته.

توسعه واحد تحقیق و توسعه به منظور ارتقا و پیشرفت مشتریان و همراهان مجموعه سروش.

ایجاد روابط پایدار دوطرفه با مشتریان و همراهان مجموعه سروش بر پایه‌ی مشارکت، مسئولیت‌پذیری، درک متقابل و صداقت.

ایجاد و افزایش رضایت مشتریان به واسطه روابط و دریافت خدمات از مجموعه سروش.

ارتقاء کمی و کیفی خدمات و محصولات مجموعه سروش.

توسعه ابزار و موقعیت های رسانه ای، اطلاع رسانی و تبلیغات مجموعه سروش.

تثبیت و ارتقاء برند سروش زیما به عنوان مجموعه رسانه ای و تبلیغاتی.

ارتقاء دانش و مهارت های سرمایه های انسانی