مشاوره در تبلیغات

 

استراتژی ارتباطات

از دید سروش زیما عرضه محصولات و یا خدمات مناسب، به تنهایی کافی نیست. برای ایجاد و توسعه امکانات فروش و سوددهی، باید مزایای این محصولات و خدمات به مشتریان اطلاع رسانی شود . ارتباطات بازاریابی، فرآیند انتقال پیام های حاوی اهداف سازمان برای جلب و جذب مشتریان خاص خود است.

بنا بر دید کارشناسان سروش زیما نقش اولیه یک برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)، همان برقراری ارتباط بوده و برنامه ریزی بایستی بر اساس اهداف ارتباطاتی باشد . فعالیت های بازاریابی برای دستیابی به اطلاعاتی مانند علاقه و دانش مخاطبان از نام تجاری ، تصور و رفتار مناسب ، و تصمــیم به خریـد طـراحی شـده اند.

مهمترین مخاطبان ارتباطات بازاریابی عبارتند از: مشتریان و صنف تجاری سازمان . اما مخاطبان می توانند کارکنان ، سهامداران ، ادارات وابسته دولتی و آن گروه از جامعه باشند که سازمان مایل به اثرگذاری مثبت فعالیت هایش بر روی آنهاست.

برنامه ریزی و بودجه

پس از تعیین اهداف و استراتژی های تبلیغاتی، مسیر دستیابی به اهداف با برنامه ریزی اجرایی مشخص می شود. یکی از مهم ترین و سخت ترین مراحل تهیه برنامه های تبلیغاتی، تعیین بودجه تبلیغات و ایجاد بهترین تعادل ممکن میان بودجه تخصصی و کارهای اجرایی ( به گونه ای است که بیشترین بازده از تبلیغات در نیل به اهداف اولیه حاصل است.) 

1

استراتژی بازاریابی و تبلیغات چگونه مشخص می شود ؟

تدوین اهداف بازاریابی بر عهده کارفرما است . مشاور تبلیغات بر پایه اهداف بازاریابی ، اهداف و استراتژی های تبلیغاتی را تدوین نموده و راهکارهای اجرایی دستیابی به آن ها را فراهم می نماید . استراتژی ها و راهکارهای اجرایی تدوین شده می بایستی قبل از آغاز عملیات اجرایی به تصویب کارفرما برسد .

2

چه مراحلی برای دستیابی به یک برنامه هدفمند وجود دارد ؟

شناخت محصول و یا خدمات کارفرما ، شناخت بازار مصرف ، شناخت رقباء ، تعیین نقاط قوت و ضعف محصول و یا خدمات مورد نظر ، آگاهی از سیستم بازاریابی ، توزیع و فروش ، آگاهی از نیازهای کارفرما، آگاهی از اهداف مارکتینگ کارفرما ، بررسی محدودیت ها ، بررسی پتانسیل بازار ، اخذ آمارها و اطلاعات .

3

برنامه ریزی اولیه چگونه انجام می شود ؟

مطالعه نام تجاری محصول و یا خدمات، تعیین استراتژی و اهداف، بررسی راهکارها، تعیین بازار هدف و مشخصات این بازار، بررسی بودجه، انجام تحقیقات بازار و . . .

4

مشاورتبلیغات چه خدماتی را ارائه می دهد ؟

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تدوین استراتژی تبلیغات، خلاق و رسانه ای، طراحی برنامه تبلیغاتی، مدیریت بودجه، ایده پردازی، ارائه خدمات اجرایی و مالی .

5

ارتباط دهنده کارفرما و شرکت کیست ؟

مدیر پروژه ، که وظیفه اش نظارت بر اجرای دقیق کارهای کارفرما می باشد

6

گروه اجرایی شرکت چه کسانی هستند ؟

گروه ایده پردازی ، مدیر آتلیه طراحی ، مدیر رسانه ، مدیر تحقیقات ، مدیر تولید ، مدیر مالی / اداری .

 

خدمات -> تبلیغات -> مشاوره -> مشاوره