فرم درخواست نمایندگی


مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
محل صدور
تاریخ تولد
کد ملی
تلفن همراه
وضعیت تاهل
جنسیت
آدرس محل سکونت
مشخصات شرکت/فروشگاه(محصولات و فعالیت ها)

نام شرکت/فروشکاه
تعداد پرسنل
تحصیلات
سوابق فنی
آدرس
تلفن ثابت
تلفن همراه
فکس
سایت اینترنتی
متراژ تجاری/اداری
نوع مالکیت
اجاره به مدت
مساحت فضای انبار
نوع مالکیت
اجاره به مدت

موارد زیر را برای ما ارسال نمایید: - کروکی موقعیت شرکت/فروشگاه - حداقل 3 عکس از فروشگاه/شرکت