رپورتاژ سازمانی

 
 

رپورتاژ سازمانی:

به گزارشی که یک شرکت در رابطه با موضوعی خاص از فعالیت های خویش در قالب فیلم عکس یا گزارش نوشتاری ارائه می دهد رپورتاژ سازمانی می گویند.

رپورتاژ سازمانی بیانگر معیار پیشرفت مجموعه طی یک مدت زمان مشخص و نشانگر موفقیت مجموعه در زمینه فعالیت خود است.

شرکت سروش زیما طی 30 سال سابقه درخشان در زمینه تبلیغات و بازار یابی و همکاری با سازمان ها و اورگان های دولتی همیاری مطمئن جهت ارائه رپورتاژ و کمک به معرفی هرچه بهتر و پررنگ تر مجموعه شما می باشد.