• سامانه هوشمند
  • تبلیغات محیطی
طراحی وب
در دنیای تجارت امروز وب سایت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چون مستقیما با عمل "فروش" مرتبط شده است. در حقیقت وب سایت و محتوای آن جایگاه فروشنده را گرفته و مراحل مختلف فروش ار آغاز تا پایان و حتی خدمات پس از فروش را نیز انجام می دهد.
سروش زیما یک شرکت ارائه سرویس طراحی وب در ایران است که سرویس طراحی وب سفارشی و راه کارهای تجاری در دنیای مجازی را ارائه می دهد و با توجه به نوع هر پروژه اقدامات مورد نیاز برای همان پروژه را اتخاذ می کند.طراحی سایت به تجربه تنها تسلط بر دانش ابزار کد نویسی و برنامه نویسی و طراحی گرافیکی نیست، بلکه قبل از شروع بایستی تمامی نیازهای کارفرما بررسی شده و بر اساس خواسته های کارفرما و ارایه مشاوره های لازم، پایه و اساس لزوم ایجاد وب سایت مشخص گردد، سپس با توجه به نیاز کاربران وب سایت و کاربری تخصصی و یا عمومی وب سایت، طراحی وب سایت آغاز گردد.