واحد طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی

از دید متخصصین سروش طراحی کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی وظیفه معرفی و تبلیغات محصولات را بر عهده دارند که از تصاویر و نوشتار محصولات شرکت ایجاد می‌گردد. طراحی کاتالوگ حاوی ریز اطلاعات تمامی محصولات است و عموما چند برگی و دارای صحافی می‌باشد اما طراحی بروشور تبلیغاتی به شکل تک برگ و برای معرفی تنها یک محصول خاص و با اطلاعات کاملتری از آن محصول ارائه می‌گردد. در طراحی بروشور تبلیغاتی برای خلاقیت بیشتر معمولا از انواع تا خوردن مانند دو لت، سه لت و چهار لت استفاده می‌شود.