مشاوره در تبلیغات

 

استراتژی ارتباطات

از دید سروش زیما عرضه محصولات و یا خدمات مناسب، به تنهایی کافی نیست. برای ایجاد و توسعه امکانات فروش و سوددهی، باید مزایای این محصولات و خدمات به مشتریان اطلاع رسانی شود . ارتباطات بازاریابی، فرآیند انتقال پیام های حاوی اهداف سازمان برای جلب و جذب مشتریان خاص خود است.

بنا بر دید کارشناسان سروش زیما نقش اولیه یک برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)، همان برقراری ارتباط بوده و برنامه ریزی بایستی بر اساس اهداف ارتباطاتی باشد . فعالیت های بازاریابی برای دستیابی به اطلاعاتی مانند علاقه و دانش مخاطبان از نام تجاری ، تصور و رفتار مناسب ، و تصمــیم به خریـد طـراحی شـده اند.

مهمترین مخاطبان ارتباطات بازاریابی عبارتند از: مشتریان و صنف تجاری سازمان . اما مخاطبان می توانند کارکنان ، سهامداران ، ادارات وابسته دولتی و آن گروه از جامعه باشند که سازمان مایل به اثرگذاری مثبت فعالیت هایش بر روی آنهاست.

برنامه ریزی و بودجه

پس از تعیین اهداف و استراتژی های تبلیغاتی، مسیر دستیابی به اهداف با برنامه ریزی اجرایی مشخص می شود. یکی از مهم ترین و سخت ترین مراحل تهیه برنامه های تبلیغاتی، تعیین بودجه تبلیغات و ایجاد بهترین تعادل ممکن میان بودجه تخصصی و کارهای اجرایی ( به گونه ای است که بیشترین بازده از تبلیغات در نیل به اهداف اولیه حاصل است.) 

1

استراتژی بازاریابی و تبلیغات چگونه مشخص می شود ؟

تدوین اهداف بازاریابی بر عهده کارفرما است . مشاور تبلیغات بر پایه اهداف بازاریابی ، اهداف و استراتژی های تبلیغاتی را تدوین نموده و راهکارهای اجرایی دستیابی به آن ها را فراهم می نماید . استراتژی ها و راهکارهای اجرایی تدوین شده می بایستی قبل از آغاز عملیات اجرایی به تصویب کارفرما برسد .

2

چه مراحلی برای دستیابی به یک برنامه هدفمند وجود دارد ؟

شناخت محصول و یا خدمات کارفرما ، شناخت بازار مصرف ، شناخت رقباء ، تعیین نقاط قوت و ضعف محصول و یا خدمات مورد نظر ، آگاهی از سیستم بازاریابی ، توزیع و فروش ، آگاهی از نیازهای کارفرما، آگاهی از اهداف مارکتینگ کارفرما ، بررسی محدودیت ها ، بررسی پتانسیل بازار ، اخذ آمارها و اطلاعات .

3

برنامه ریزی اولیه چگونه انجام می شود ؟

مطالعه نام تجاری محصول و یا خدمات، تعیین استراتژی و اهداف، بررسی راهکارها، تعیین بازار هدف و مشخصات این بازار، بررسی بودجه، انجام تحقیقات بازار و . . .

4

مشاورتبلیغات چه خدماتی را ارائه می دهد ؟

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تدوین استراتژی تبلیغات، خلاق و رسانه ای، طراحی برنامه تبلیغاتی، مدیریت بودجه، ایده پردازی، ارائه خدمات اجرایی و مالی .

5

ارتباط دهنده کارفرما و شرکت کیست ؟

مدیر پروژه ، که وظیفه اش نظارت بر اجرای دقیق کارهای کارفرما می باشد

6

گروه اجرایی شرکت چه کسانی هستند ؟

گروه ایده پردازی ، مدیر آتلیه طراحی ، مدیر رسانه ، مدیر تحقیقات ، مدیر تولید ، مدیر مالی / اداری .

 
 

اتاق فکری

1

درباره واحد اتاق فکر

خلاقیت در گروه ایده پردازی، کلید موفقیت یک کمپین یا برنامه تبلیغاتی محسوب می شود. کارشناسان گروه ایده پردازی در اتاق فکر سروش زیما که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات هستند از سبکهای گوناگون نوشتاری، اصطلاحات و عبارات عامیانه و اطلاعات فنی در نوشته ها سود جسته و ایده هایی را خلق می کنند که هم در زمینه تصویری و هم نوشتاری از هماهنگی های لازم برخوردار باشند. مأموریت اصلی این گروه، ترجمه اهداف ارتباطی مشتری به پیام هایی جذاب، گیرا و قابل درک است. برخی از خدمات این واحد عبارتند از: – تعیین ایده های اصلی ارتباطی – نوشتن متن آگهی و شعار تبلیغاتی – سناریو نویسی – تعریف کاراکت

 
 

گروه ایده پردازی

 

اندیشیدن برای متفاوت بودن ، متفاوت بودن برای دیده شدن ، دیده شدن برای به یاد ماندن و یه یاد ماندن برای ماندگار شدن

ایده‌های بدیع و خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی محسوب می‌شوند. در سروش زیما هر کمپین یا برنامۀ ارتباطی صرف‌نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده‌های خلاق شکل می‌گیرد. این ایده‌ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایدۀ سروش زیما توسعه پیدا می‌کنند. در این اتاق که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتری، ایده‌های بدیعی توسعه می‌یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه های مختلف داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتری به پیام‌های جذاب، گیرا و قابل درک است.

فرایند ایده پردازی در اتاق فکر و ایده با درک دقیق اهداف راهبردی شرکت و نیز درک مزیت یا منفعت کلیدی برند یا محصول (خدمت/کالا) شروع می‌شود. طی چند جلسه طوفان فکری، ایده هایی شکل می‌گیرند که قالب پیام های جذاب و قابل درک تبلیغاتی را شکل می‌دهند. بدون شک این مرحله یکی از سخت ترین و چالشی ترین مراحل در یک فرایند تبلیغاتی و اطلاع ‌رسانی محسوب می‌شود که کیفیت و اثر بخشی نهایی فرایند را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، دقت و حساسیت در این مرحله، شاه کلید موفقیت طرح تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی شما محسوب می‌شود.

اتاق فکر و ایده‌ی پردازی سروش زیما بهترین تکنیک های ایده یابی را به‌کار می‌گیرد تا بهترین و متناسب ترین ایده کشف و توسعه داده شده و مسیر برای طراحی و تدوین برنامه یکپارچه بازاریابی و تبلیغاتی هموار گردد. استراتژی پیام و استراتژی رسانه، براساس این ایده های اصلی و بنیادی تنظیم شده و آماده اجرا می‌شوند.

 

مرکز مشاوره -> مشاوره