مشاوره
جهت موفقیت در هر کسب و کاری، شناخت رقبا - همکاران و بازار هدف مشتریان اهمیت بسیاری دارد، بدین ترتیب می توان گفت اصل اول در فروش موفق شناخت رقبای همان حوزه کاری و اصل دوم شناخت
 
ارزیابی و شناخت رقبا و بازار هدف
جهت موفقیت در هر کسب و کاری، شناخت رقبا - همکاران و بازار هدف مشتریان اهمیت بسیاری دارد،بدین ترتیب می توان گفت اصل اول در فروش موفق شناخت رقبای همان حوزه کاری و اصل دوم شناخت
  • مشاوره نرم افزار و نیاز سنجی پروژه تیم های اجرایی سروش زیما به صورت علمی بر روی تمامی تخصص های مورد نیاز تجارت الکترونیک تسلط داشته و می توانند بهترین راه حل را در مشکلات درون سازمانی و تجاری ارائه نمایند.
  • مشاوره روش های تبلیغاتی سروش زیما روی بازارهای حقیقی و مجازی تسلط داشته و از اجرای تبلیغات محیطی لمپست و بیلبورد تا اجرای تبلیغات آنلاین و تبلیغات ایمیلی و گوگل مشاوره می دهد.
  • مشاوره گرافیک و هارمونی تیم گرافیک و اینترفیس سروش زیما با شناخت دقیق و روانشناسی المانها و جایگاه ها می توانند بهترین مشاوره طراحی گرافیک در اختیار شما برای وب سایت و سایر نرم افزارها قرار دهند.
 
 
حوزه های مشاوره تخصصی
  • مشاوره نرم افزار و نیاز سنجی پروژه تیم های اجرایی سروش زیما بصورت علمی بر روی تمامی تخصص های مورد نیاز تجارت الکترونیک تسلط داشته و می توانند بهترین راه حل را در مشکلات درون سازمانی و تجاری ارائه نمایند.
  • مشاوره روش های تبلیغاتی سروش زیما روی بازارهای حقیقی و مجازی تسلط داشته و از اجرای تبیلغات محیطی لمپست و بیلبورد تا اجرای تبلیغات آنلاین و تبلیغات ایمیلی و گوگل مشاوره می دهد.
  • مشاوره گرافیک و هارمونی تیم گرافیک و اینترفیس سروش زیما با شناخت دقیق و روانشناسی المانها و جایگاه ها می توانند بهترین مشاوره طراحی گرافیک را در اختیار شما برای وب سایت و سایر نرم افزارهاقرار دهند.

 

 

"مشاوره"