گواهی 1
18 سپتامبر 2016
گواهی3
18 سپتامبر 2016
Show all

گواهی 2

همیشه دوست داشتم کار کنم و واسه خودم درآمد مستقلی داشته باشم اما نگهداری از بچه هام و رسیدگی به کارهای خونه مانع بزرگی واسم بود تا اینکه تبلیغات طرح شغل خانگی مجموعه سروش را توی صفحات اجتماعی و سایت دیدم. خیلی خوشحال شدم و با مراجعه با شرکت و بعد از آموزش، کارمو شروع کردم. واقعا از درآمدم راضی هستم زیرا با این کار بسیاری از چیزهایی را که دوست داشتم را بدست آوردم.