گواهی3
18 سپتامبر 2016
گواهی5
18 سپتامبر 2016
Show all

گواهی4

اهل تبریز هستم و در تهران دانشجو هستم.همواره برای تامین مخارج زندگی در تهران و مخارج تحصیل و دانشگاه دغدغه و مشکل داشتم که با این طرح آشنا شدم.واقعا خدا را شکر می کنم برای آشنا شدن با این طرح و از مجموعه سروش زیما واقعا تشکر می کنم زیرا این طرحشان خیلی به من کمک کرد.اگر این درآمد را نداشتم شاید نمی توانستم ادامه تحصیل دهم.