گواهی4
18 سپتامبر 2016
گواهی6
18 سپتامبر 2016
Show all

گواهی5

من همواره مشکلم این بود که دوست داشتم برای خودم درآمدی داشته باشم و کارکردن را خیلی دوست دارم اما همسرم مخالفه.این طرح باعث شد من به اون چیزی که میخواستم برسم و درآمد خودم را داشته باشم و به قول معروف دستم تو جیب خودم باشه و برای خرید یک کادو به همسرم محتاج نباشم.