ارسال به کدپستی در سامانه پیامکی سروش

کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای پیامک در برابر دیگر ابزارهای تبلیغاتی، بدون نیاز به دانش تخصصی می توانند از این روش تبلیغاتی به نحو احسن و موثر استفاده کنند. سامانه پیامکی سروش دارای امکاناتی ازجمله ارسال از طریق دفترچه تلفن، جنسیت و همچنین از طریق کدپستی میباشد. فقط کافیست از کاربران سامانه سروش شوید و با ثبت نام و عضویت در سامانه از مزایا و امکانات آن بهره مند شوید. در اینجا با بخش هایی از سامانه پیامکی سروش و انواع ارسال پیام های صوتی و متنی از طریق این سامانه آشنا می شوید :

باتوجه به بازخورد بالای پیامک در برابر دیگر ابزارهای تبلیغاتی، در سامانه پیامکی سروش بدون نیاز به دانش تخصصی می توانید از این روش تبلیغاتی استفاده کنید. سامانه پیامکی سروش دارای امکاناتی ازجمله ارسال از طریق دفترچه تلفن، جنسیت و همچنین از طریق کدپستی میباشد. فقط کافیست از کاربران سروش شوید و با ثبت نام در سامانه از مزایا و امکانات آن بهره مند شوید.

نحوه ارسال از طریق کدپستی در سامانه پیامکی سروش بدین صورت است که ابتدا وارد پنل پیامکی خود می شوید و و سپس کدپستی را انتخاب کنید . با وارد کردن کدپستی خیابان مورد نظر خود را انتخاب کنید که  در این صورت تعداد شماره های موجود نمایش داده میشود و بعد از آن با افزودن به سبد گیرندگان میتوانید ارسال مد نظر خود را از سامانه پیامکی سروش انجام دهید.

“از ایده تا ایده آل” با سروش زیما

27 سپتامبر 2016

سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش دوازدهم

ارسال به کدپستی در سامانه پیامکی سروش کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای […]
27 سپتامبر 2016

سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش یازدهم

ارسال پیامک با پیش شماره در سامانه پیامکی سروش کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و […]
27 سپتامبر 2016

سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش دهم

ارسال بالک یا ارسال انبوه در سامانه پیامکی سروش کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و […]
27 سپتامبر 2016

سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش نهم

مدیریت ارسال در سامانه پیامکی سروش کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای پیامک […]